รายงานพิเศษ : จัดใหญ่งานคลินิกเกษตรฯ 29เมษาที่กำแพงเพชร-เพชรบุรี

  ทุกวันนี้ ปัญหาด้านการเกษตรมีความหลากหลายและรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพผลผลิตตกต่ำ ดินเสื่อมสภาพ ศัตรูพืชระบาด การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ฯลฯ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ยังมีวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมหรือทำตามๆ กันมา ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ เสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ เพี่อช่วยพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนสูงขึ้น และให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างครบวงจร และในแต่ละปีจะมีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการอย่างเนืองแน่น โดยในปีที่ผ่านมาจากการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่มาใช้บริการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้มาก เกษตรกรมีปัญหาลดลง อีกทั้งทำให้เกษตรกรเข้าใจถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงดินได้ถูกวิธี สามารถประหยัดรายจ่าย คุณภาพผลผลิตดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาโรคและปราบศัตรูพืชได้ผลดีขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการเกินเป้าหมายและเพิ่มขึ้นทุกปี และเกษตรกรยังต้องการให้มีการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2557นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ จึงได้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ 2 แห่ง คือ ที่วัดหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตัวแทนทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกษตรกรมีความต้องการเข้ารับการแก้ไขปัญหาด้วยการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดก็พร้อมที่จะให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ เป็นต้น รวมทั้ง ยังมีการให้บริการความรู้และบริการในด้านต่างๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำบัญชีครัวเรือน การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

นายสุรพล กล่าวอีกว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ นอกจากจะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวกันแล้ว ยังทำให้ได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆ ทางการเกษตรอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในระหว่างวันที่ 29-30เมษายน 2557 ณ สถานที่จัดงานทั้ง 2แห่งดังกล่าวของจังหวัดเพชรบุรี และกำแพงเพชร

ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : แนวหน้า

   
     ประกาศเมื่อวันที่ 18/04/2014 เวลา 11:09:55    สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
    ค้นหาข้อมูล
    กระดานสนทนา
    ข่าวสารที่น่าสนใจ
    ระบบช่วยเหลือ
    คำถามที่ถูกถามบ่อย
    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
    สถิติคำค้น
« ตุลาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
9 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2550
ดูสถิติการใช้งาน

Copyright © 2010 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร All rights reserved. Version 2.0 Last Updated 20/8/2010.