สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) - http://acfs.go.th/  
       
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - http://www.ku.ac.th    
       
    ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าเกษตร
และอาหาร
- http://www.thaicertlist.net    
       
    ระบบเครือข่ายความปลอดภัยอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน - http://www.aseanfoodsafetynetwork.net    
       
    Thailand Food Traceability - http://www.thailandfoodtraceability.com    
       
    ระบบศูนย์ประสานงานกฎ ระเบียบ และมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารระหว่างประเทศ
- http://www.nfp.acfs.go.th    
       
    กรมวิชาการเกษตร - http://www.doa.go.th    
       
    กรมปศุสัตว์ - http://www.dld.go.th    
       
    กรมประมง - http://www.fisheries.go.th/fish    
       
    กรมพัฒนาที่ดิน - http://www.ldd.go.th    
       
    กรมส่งเสริมการเกษตร - http://www.doae.go.th    
       
    สำำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - http://www.oae.go.th    
       
    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - http://www.mof.or.th    
       
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - http://www.fda.moph.go.th    
       
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - http://www.dmsc.moph.go.th    
       
    กรมอนามัย - http://www.anamai.moph.go.th    
       
       
    หน้าที่ 1 2 3 4  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
    ค้นหาข้อมูล
    กระดานสนทนา
    ข่าวสารที่น่าสนใจ
    ระบบช่วยเหลือ
    คำถามที่ถูกถามบ่อย
    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
    สถิติคำค้น
« ตุลาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
9 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2550
ดูสถิติการใช้งาน

Copyright © 2010 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร All rights reserved. Version 2.0 Last Updated 20/8/2010.